logo.jpg
 
 
 
 

REISEBREV

Fra Nederland

Oslo, oktober 2015

Alfa Helse og Omsorg AS- Reise til Almelo/ Buurtzorg Hovedkontor (04.-07.10.2015)

Vi, Berit/ sykepleier, Kari/ sykepleier, Karin/ konsulent og Laurence/ lege, startet Alfa Helse og Omsorg AS (AHO) på et idealistisk grunnlag da vi ønsket å gjøre en forskjell for pasienter/ brukere med tilrettelagte tjenester i hjemmet. Dette innebærer kontinuitet, nærhet og personlig oppfølging. En helhetlig pleie og omsorg basert på den enkeltes behov og egne ønsker, utføres av kvalifisert helsepersonell. AHOs lege og sykepleiere vil jobbe sammen med annet faglig kvalifisert helsepersonell i pasienters/ brukeres nærmiljø, og med den enkeltes nærmeste pårørende. Slik ivaretas pasientens / brukerens helsetjeneste.

Vi leste om Buurtzorg modellen. Praksisformen er ikke ukjent og har blitt utprøvd med gode resultater i andre land, blant annet Nederland.

Buurtzorg (som betyr omsorg i nabolaget) har vært en inspirasjonskilde for hjemmesykepleiere i flere land. En liten gruppe sykepleiere ansvarliggjøres ved å styre seg selv mot et felles mål: Pasientsentrerte faglige tjenester av høy kvalitet i nærområdet og med et godt samarbeid med fastleger. Buurtzorg modellen har vist gode resultater, mer fornøyde pasienter, brukere, pårørende og ansatte, samt lavere kostnader for samfunnet. 

Vi tok kontakt med Jos de Blok, grunnleggeren av Buurtzorg. Da han kom til Norge i 2015 fikk vi et møte med ham på Radisson SAS hotell i Oslo, rett før han skulle avholde en presentasjon for norske gjester og norske myndigheter. Vi ble møtt av en engasjert man for sitt fag og sin sak: Profesjonell sykepleie og hjemomsorg. Vi informerte ham om vårt ønske om å forandre hjemtjenestetilbudet i Norge. Hans respons utfordret oss til å satse på dette. Han inviterte oss til å komme på besøk til Nederland. Det gjorde vi primo oktober 2015. Reisen ble konfirmert allerede i juli, og Buurtzorg planla et fullt program for oss etter våre interesser.

Mandag 4.oktober, kl.9:00 møtte vi Jos de Blok på Buurtzorg hovedkontor i Almelo. Like vennlig som i mai mottok han oss fire, med et bredt smil, gjestfrihet og åpenhet. Han er en mann som ikke bry seg om hierarkier og brenner for det han jobber for. Han forklarte igjen for oss om Buurtzorgs modellen. Hans visjon er hjemomsorg med nærhet og profesjonelle sykepleiere som styrer seg selv. Sykepleiere samarbeider tett med pasients fastlege og andre spesialister om nødvendig.

Han fortalt om Buurtzorgs-IT løsning, opprettet for sykepleiere, av sykepleiere, rettet mot sykepleier faglige oppgaver. Dette gjør dagen enklere og gir mer rom for helhetlig helsehjelp og omsorg. Det jobbes videre med programvaren for å knytte den opp mot fastlegene. 

Per i dag har Buurtzorg rundt 9000 ansatte i Nederland, og kun 3 ansatte som tar seg av lønn og sykemeldinger. Er det ikke tankevekkende? J.de Blok er stolt av progressen i Nederland, da Buurtzorg tar den største andelen som hjemmeomsorgs aktør. Bedre tjeneste for mindre penger er en viktig suksessfaktor. Siden oppstart i 2006 har Buurtzorg vunnet pris for beste arbeidsplass i Nederland 4 ganger, hvorav siste gang i år. Statistikkene peker på at det er den riktige måte å gjøre det på.

Etter to timer møt vi Gertje van Roessel, adm.direktør for den internasjonale avdelingen av Buurtsorg Veldig rolig og åpen dame som har et langt ansettelsesforhold i Buurtzorg. Like engasjer og åpen som Jos de Blok selv. Hun visste til samarbeid med andre land, og hvordan de utvikler og støtter Buurtzorg konseptet. Sammen med Margo Berends, også sykepleier og coach for teamene, visste de frem Buurtzorgweben. Her viste de hvordan enkle og praktiske løsninger hjelper og støtter hverdagen for sykepleiere. De er stolte av sine løsninger. IKT support og hjelp på nettet er effektivt lagt opp for de ansatte, til fordel for pasientene. Mer tid til pasient og mindre tid til administrasjon er en avgjørende nøkkel for suksess historien om Buurtzorg. Lunsj ble servert, uventet for oss fire, men en selvfølgelig for Buurtzorg som tar vare på sine gjester og hverandre.

Dagen ble lang, med masse nyttige informasjon. Det var deilig å komme tilbake på Hotellet for å slappe av. Det virket litt urealistisk at vi var i Almelo, på møte med Buurtzorg på deres hovedkontor, hvor vi ble gitt opplysninger om selve organiseringen av virksomheten.

Kan det fungere så godt i Nederland, er det gode muligheter for at det også kan fungere i Norge. Egentlig er det ikke noe hokus pokus når man lar det faglige være i fokus.

Onsdag 6. oktober kl.08:00 am. møter vi Anni Bos, sykepleier fra et team i Almelo. Vi får lov til å være med til fem forskjellige pasienter i løpet av formiddagen. Pasientene har samtykket til vår tilstedeværelse. Hun utfører jobben sin, forklarer underveis, oversetter for pasienter og for oss. Pasientene og pårørende smiler og sier at de er fornøyde med Buurtzorg. De påpeker at det er mer tid for pasientene, og at det ikke finnes stoppeklokke som avbryter tjenesten. Sykepleiere hjelper, støtter, veileder og lærer opp pasienten til selv å utføre nødvendige tiltak i forhold til egen sykdom, der det er mulig. Pasientene bekrefter at det er velfortjent at Buurtzorg får utmerkelsen for det gode arbeidet de utfører. Buurtzorg har nå mer en 60 % av hjemmetjeneste andelen. De har redusert kostnaden med en tredjedel. Er det fortsatt noe å lure på? Nei, egentlig ikke når en er faglig engasjert. Vi fire er ikke i tvil lenger.

Lunsj blir på nytt organisert av hovedkontoret for ikke å belaste sykepleier Anni. Vi spiser på en lokal kontor, og møter to andre sykepleiere som kommer for å spise lunsj. Vi diskuterer organiseringen og detaljer for dette teamet.

Dagen er ikke ferdig. Det ble organisert et møte med to fastleger, Hendriks og Olthuis. Buurtzorg er en blant flere hjemmetjenesteleverandører for deres pasienter. De viser oss praksiskontoret, forteller om seg selv, og om hvordan en lege jobber i Nederland. Vi får høre: «Ikke ta fra oss det morsomste vi gjør, hjemmebesøk». Legene har daglig hjemmebesøk på sin timeplan. De forteller at det er en naturlig del av fastlegeordningen å gå på hjemmebesøk, også når livet nærmer seg en avslutning. Nederlendere dør som oftest hjemme. Sett fra et legesynspunkt er et tett samarbeid med god hjemmesykepleietjeneste viktig og nødvendig, for god oppfølging og kontinuerlig vurdering av pasients behov. Vi utveksler erfaringer og synspunkter om våre helsesystemer og ønsker hverandre lykke til videre. Vi takker for oss og takker Anni for at hun tok seg tid til oss. Man kan se på hennes kroppsspråk at hun er drevet av samme engasjement som de andre Buurtzorg ansatte vi møtte. Vi utveksler adresser, og bestemmer oss for å holde kontakt!

Tilbake i Oslo dreier tankene seg rundt all informasjonen vi har fått under vårt opphold i Almelo. Nå må vi jobbe videre på vårt prosjekt. Vi er fulle av positive impulser som vi skal bruke på en konstruktiv måte for få til en bedre form for hjemmetjeneste i Norge. 

Berit, Kari, Karin og Laurence

- "Be a part of the solution and answer to the problem versus part of the problem and continuing argument around it." (David Pratt)