logo.jpg
 
 
 
 

Reisebrev

Fra Frankrike

HAD-Nice, Frankrike.

                                                                                    19-20 Oktober 2015

HAD/ Hospitalisation À Domicile - modellen  har vært inspirasjonskilde for å se på tverrfaglig og avansert hjemmetjeneste tilbud.

Den franske modellen har utviklet seg over flere tiår som en respons til: - en økende etterspørsel fra pasienter til å bli behandlet i sitt hjemmemiljø (enten «etter en sykehusinnleggelse» eller for «å unngå sykehusinnleggelse når en teknisk plattform ikke er nødvendig»),

- «økt antall pasienter med flere sykdommer»,

- «aldrende befolkning»,

-«fremskritt innen teknikker og behandlinger»,

- «behovet for å redusere helseutgifter»

-«ønsket om å redusere sykehusopphold».

Den sikrer kontinuitet av omsorg og behandling med et tverrfaglig team med sykepleiere, lege, sosionom, psykolog, ernæringsfysiolog, fysioterapeut osv. Den integrerer vurderinger og tilpasser hjemmeomsorgsbehovet og behandlinger kontinuerlig. Modellen tar hensyn til allerede eksisterende helsetjenester og omgivelser/ nettverk, og gjør den til en unik enhet i sitt slag.

 Referanse:

  • Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH): atih.sante.fr/
  • Fédération Nationale des établissements d’HAD (FNEHAD) : fnehad.fr/
  • Hospitalisation À Domicile de Nice(HAD-Nice): had-nice.fr/
  • Total befolkning Nice Kommune og agglomerasjon:

 www.citypopulation.de/php/france-nice.php?cid=06088

  • Total befolkning Oslo Kommune:

www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/befolkning/folkemengde-og-endringer/